0

Za što se koristi CBD ulje

Posted on

CBD pada protiv poremećaja spektra autizma

Studije djece s poremećajem iz spektra autizma pokazuje ohrabrujuće, ali ne i uvjerljive dokaze da bi CBD mogao ublažiti simptome. CBD bi mogao ublažiti simptome i učinke poremećaja iz spektra autizma. Neka ohrabrujuća istraživanja …

1 2 3 4